اخبار برگزیده

دلتنگآنه

 

  دوتا از دوست هام متولد خرد. هرسال تا به یاد دارم ماه امتحان بوده خرداد و تولد این دوتا بدون استثنا مابین امتحان. خرداد خوبه اما دلشوره ست همه اش. یا فکر. اومدم بنویسم چه دو روز پر خبری بود، دیدم یک هفته است پر خبره. عمیق تر شدم. یادم آمد هنوز خرداده. خرداد فصل امتحان ها...


دلتنگآنه

دلتنگآنه

دلتنگآنه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها